23 януари 2016

Дневен ред и решения от заседанията в Шамбези


автор Теофила Мускетарката

Тъй като никоя от църковните агенции не публикува дневния ред на съвещанието на главите на поместните църкви, затова ще ги изброим както следват точки, разглеждани днес:
         
1. Значението на поста и неговото спазване
2..Отношенията на православната църква с останалите вероизповедания включително и икуменическото движение 3. Мисията на православната църква в модерния свят. Приносът на Православната църква в миротворчеството, справедливостта, свободата, братството и любовта между хората и преодоляването на расовата дискриминация.
4. Да се потвърди датата на започване и завършване на работата на на Великия Всеправославен събор - 19. 06. 2016 г.
5. След кризата в отношенията между Турция и Русия,  след призива на руското правителство да не се посещава Турция, да се обсъди мястото на Великия Всеправославен събор 
6. Да се приключат темите за обсъждане
7. Да се обсъди участието на миряните като наблюдатели
8. Да се обсъди финансовата страна на подготовката на Събора
9. Да се вземе становище относно броя на участващите епископи - предстоятелят плюс 24 епископа - предвид това, че някой от църквите не разполагат с толкова епископи.
10. Да се реши положението при неучастие на дадена църква.                     

И накрая на сутрeшното заседание беше взето решение, че единствено каноничен и достоен за общение от Украинската църква е присъстващият на съвещанието митрополит Онуфрий.

Няма коментари: