17 февруари 2016

Писмо до о. В от N-ска епархия за лъжливите пророци и жабите


Преди два-три дена ти ме попита, скъпи отче В-е, кои са тия "лъжливи пророци", за които е записал Евангелистът да говори Сам Наш Христос-Бог в Евангелието:
"Пазете се от лъжливите пророци, които дохождат при вас в овча кожа, а отвътре са вълци грабители" (Матей 7:15)
Днес чак намерих време да помисля, прощавай и ще ти кажа какви мисли върху тоя текст се завъртяха из главата ми, без да претендирам, че са непременно докрай издържани, нито че са непременно в целта, към която Христос ги Е отправил или че са единствено верните... Но и да не са абсолютно истинни, няма и да се съвсем лъжливи, защото ще се придържаме, размисляйки, само към Евангелието, а там нещо лъжливо няма как да открием.

Кой е написал това? Написал го е Леви-Матей. 

А Матей, както знаем великолепно, преди да стане Христов последовател, е бил митар - бирник. Бирниците във времето на Иисус са били богати и мразени хора. Всички знаем защо - събирали за Рим данъци от братята си евреи. Освен "колоборационисти" с римската власт, с поробителите, те са успявали много добре да осребряват омразата (от своите) и презрението (от чуждите), сваляйки по пет и по десет кожи от гърба на длъжниците на Рим, като само една от тях е била за Властта, а останалите са задържали за себе си и са богатеели чрезмерно.

Книжниците и фарисеите пък - техните врази, хората "на народа", са лягали и ставали с изобличителни слова и проповеди срещу митарите. Тези религиозни курви по своя начин също "осребрявали омразата" - тази на народа към митарите. Но ти едва ли вярваш, че религиозните "ортодоксални" курви от онова време са били много по-различни от религиозните "ортодоксални" курви днес... 

Курва е дума от италианския език и означава завой. 

А Тора (Мойсеевото Петокнижие), което ние превеждаме със Закон, означава "посока на движение, път". И според етимологията си, е овчарски, пастирски термин. 

Религиозното лицемерие е завой от тоя път... 

Когато двама овчари, водещи големи стада, са се срещали в пустинята, единият е взимал камък и хвърляйки го в избраната от него посока, е показвал издалеко на другия накъде смята със стадото си да продължи, тъй че, онзи да хване в друга посока, та стадата им да не се измешат.

В тази "показана посока" - "осветен път", старозаветните Боговидци са открили думата в езика си, която най-добре обяснява разбирането им за Божий Закон. Затуй и в Премъдростните книги на Стария Завет - Соломоновите притчи, книгата на Еклесиаста, ти ще срещнеш често и образа на праведния човек, който "върви в Тора" - ходи в Закона. Евреите нивга не са казвали, че "изпълняват Закона", те именно са вървели в него, пазили са го, но са пазили не нормата и формата, ами Посоката. Праведникът "пада и става", вървейки, даже "седем пъти дневно става и пада", според Еклесиаст, но държи посоката, затова и въпреки паданията си, е праведник.

Религиозната курва обаче, отче, не прави нищо друго, ако се окаже по някаква причина стъпила на този път, освен непрекъснато да търси завой, на който с някого, пресичащ пътя случайно, да се... наебе.

Нима ти наистина смяташ, че книжниците и фарисеите са бягали от митарите, като дяволи от тамян?! О, не, ходили са при тях често, както и при ненавижданите от тях, но пазени от римския закон, блудници - проститутки, по нужди и причини, нямащи нищо общо с "праведната вяра" - за кеф или за сделки, за пари.

И тъй, ето моят първи отговор на въпроса ти кои са "лъжливите пророци", споменати в тоя текст от Евангелието на св. Матей. Това са "книжниците и фарисеите", тези, които Леви-Матей, ако и да не сме сигурни, че е ненавиждал и презирал (както те него със сигурност публично - по площадите и синагогите, макар не и вероятно лично - в дома или офиса му скришом), то със сигурност не е и обичал, това са тези, които постоянно от него нещо са искали, които тайно с него са яли, пили и търгували... 

И Матей захвърля счетоводните си книги, ключетата за касите си, всичко и тръгва след Едного, Който е потърсил него лично, който не се срамува посред бял ден да влезе в дома му, както и у тоя на колегата му Закхей, Този Който сетне и ще ходи години наред с него, не се срамувайки, че сред групата му с другари, най-близките при това, е и той - Леви-Матей... 

И тука е разликата между религията и нейните курви, която отвращава еднакво и бедни, и богати, и грешници, и светци и Поразяващата Благодат, която приласкава с Неустоимото Слово за Пътя (Тора) към Евангелието (Кръста) всички.

Кои са днешните лъжливи пророци ли, отче, кои са сегашните религиозни курви? О, ти ги познаваш - това са множество твои събратя сред свещеници, епископи, митрополити.

Затвореният в тъмница от Ирод св. Йоан Кръстител и Предтеча Господен изпратил неколцина свои ученици да питат Христос - "Ти ли си Тоя, Който трябваше да дойде (Месията) или някого друг да очакваме?!", а Христос му изпраща назад "странен" отговор: "Слепи проглеждат, куци прохождат, мъртви възкръсват и на... сиромаси се проповядва Евангелието... Аз съм, не се съмнявай!"... Пък лъжливите пророци по това ще ги познаеш и тогава, и сега, че те при бедняците не ходят, освен, за да се снимат с тях.

* * *

А има такива "лъжливи пророци", които изглеждат, че не са, обаче са, докато има и такива, дето ти се струва, че са, обаче съвсем не са.

Мнозина там в епархията, в която служиш, сигурно са ти продънили ушите да ти отговарят и да обясняват кои са "лъжливите пророци"... Ванга, Дънов, йогите, сектантите... Но явно този отговор не ти е "по мяра", щом попита и мене... И как ще бъде "по мяра" някому дреха от кръпки, когато е докоснал целотъканата дреха на Господа?! И как ще е някому вкусна помия, когато се е хранил вече на Трапезата Господня "с ново вино и благословени хлябове"?!

Не е Ванга, не е Дънов, не са йогите или петдесятниците сектанти лъжливите пророци, за които Господ предупреждава ясно, че приличат на овчици, а са всъщност вълци-грабители... Изброените са объркани хора, не приличащи на друго, освен на объркани хора и не говорещи друго, освен объркани неща. И не е лукавство туй, че понякога те говорят прекрасни неща за Христос и за Църквата, ами е резултат от собствената им обърканост.

Един такъв, който следвал от дистанция Иисус и групата на Апостолите разказва ни Евангелското повествувание, че "изцелявал болни също като Христос" и то "в Името на Христос". Дванадесетимата настоявали Иисус да му забрани, нещо повече, да им позволи лично те да му забранят да злоупотребява с името на Учителя. А Иисус-Господ им казва "Оставете го намира, нека да продължи да прави това, което е започнал, нищо лошо не върши, нито Ми пречи, защото няма как днес да извършва чудеса в Мое Име, а утре да се обърне наопаки и да Ме злослови".

Не само този човек Христос не напада, нещо повече - при Своето Рождество Той приема поклонението на влъхвите - "мъдреците от Изток', заедно с техните подаръци "злато, ливаново дърво и аромати от смирна". А тези хора със сигурност са се занимавали с окултизъм, като всички "източни мъдреци" от онова време или поне с астрология.

Твоите събратя обаче, мнозина от свещениците около тебе, лягат и стават с клетви и даже попържни към всякакви врачки и баячки, към всякакви объркани люде и религиозни еклектици, агресират ги, анатемосват ги, нападат ги непрестанно. 

Знаеш ли защо правят те това, според мене?

От чувство за конкуренция. Вярата им, като тази, която денонощно нападат и разобличават, е същата, от същия характер и естество. Те са суеверни и експлоатират чуждото суеверие. Те, като вяра, не познават нищо по-висше и по-различно от суеверието. Затова мразят до ненавист врачките и окултистите, защото те, като "ръкоположени магьосници", чувстват кариерата си застрашена от тях.

Едва ли скоро ще забравя зиналата в ужасяващо тържествуващ смях-ликуване физиономия на едного от тях, когато имахме случая да влезем помежду си в конфликт пред телевизионните камери на едно студио в национален ефир.

Той възликува, твоят събрат "свещеникът", широко отворил гнусната си паст, сякаш не лице за усмивка, ами самият ад се отваряше чрез мутрата (а не лице) на тоя зъл и примитивен човек, възликува, като си спомни, че друг ваш събрат - монах и архимандрит, е мъртъв. Те го бяха довели до смърт от страх със заплахите си, но вярваха (искаха да вярваме и ние), че Бог лично, заради техните проклятия и омраза, го е погубил.

Те са лъжливите пророци, отче В-е, а не врачките, йогите и окултистите, които сами сочат за такива... За тях Апостолите са говорили и писали с огромно отвращение - Матей ги нарича "вълци-грабители в овчи кожи", така ги нарича и Блаженият Павел в Деяния Апостолски, според Лука. А св. ап. и ев. Йоан Богослов в Апокалипсиса ги оприличава на бесовски духове, изглеждащи като жаби, избълвани от устата на самия Антихрист.

Няма коментари: