03 ноември 2016

И рече старецът Велико (за маските и хората)


- На мене ще ми вика попът, че съм сребролюбив, задето съм те взел на квартира у нас?! Че той пред очите ми веднъж "освети" африкански демоничен идол! Жената на някакъв варненски моряк дойде да пита може ли да се освети езическата маска, която мъжът й донесъл от Африка. Казах й, че според мене едва ли ще може, но още не бях приключил с обяснението си защо, когато изскочи той от изповедалнята и се развика: "Може, може, като обикновен предмет да се освети ще може!!° и веднага я внесе за освещаване в светия олтар. Всичко това само и само да не изтърве 3 лева!!
- Да, авва, те самият Антихрист един ден ще провъзгласят за Христос, че някаква негърска маска ли ще ги смути? Техният бог е в джоба им, изпитват "скръб по Бога" само, когато напипат празното му дъно тез' разпространители и "защитници на православието".
- Ето ти, чадо мое, Светльо-Портос 10 лева да се почерпиш!
- Но, авва Велико, аз пари сега имам!
- Нищо, нищо, почерпи се за мое здраве! А утре, щом го видя, ще го излъжа, че като се напиеш, дете мое, вадиш и ми даваш вечер по 300-400 лева, а на сутринта забравяш какво си правил и пак ми даваш по 300-400.
- Но не е ли лъжата грях, авва?
- Грях, не грях, ама си струва да го сторя, за да му видя физиономията!

Няма коментари: