I-ва Самодивска песен (в Блог "Лирика")

05 ноември 2016

Събор на Свети Архангел Михаил и другите безплътни сили


автор Таня Мускетарката 

Тропар на Свети Архангел Михаил  и другите безплътни сили :
„Архистратизи на небесните войнства, молим   Ви  винаги ние,  недостойните, с вашите молитви да ни оградите под крилата на Вашата невеществена слава, съхраняващи нас прикланящи се и прилежно викащи: избавете ни от беди като чиноначалници на горните сили"

Архангел в християнската религия е една от най-високите степени в класификацията на ангелите. Според системата на свети Дионисий Ареопагит, това е осмата степен от всичките девет. В каноничните книги на Библията архангел е назован само Михаил, но според установената традиция на църквата, архангелите са няколко. В Православната църква се споменават осем на брой архангели: Михаил, Гавраил, Рафаил, Уриил, Селафил, Иехудил, Вархаиил, Иеремил. Също са споменавани като архангели - Сихаил, Задкиил, Самуел и Йофиил.

Празникът Събор на Архангел Михаил и другите безплътни сили се празнува на 8 ноември. Възникването му се свързва с решението на Събора в Лаодикия през 343 година. На него е отхвърлено почитанието на ангелите като творци и повелители 
на света и е утвърден начина на тяхното почитание, което е съхранено и до днешните времена. В 35 правило е залегнало това мнение:

„ Не се позволява на християните да напускат църквата Божия, да отиват да правят събрания и да призовават ангели (вместо Бога), нещо, което е отхвърлено. Затова, ако се окаже, че някой върши тайно идолослужение, нека бъде анатема, понеже е напуснал нашия Господ Иисуса Христа, Сина Божий и е минал в идолослужение"

Според апокрифа "Книгата на Енох" архангелите са седем:

  1. Михаил - главният архангел 
  2. Гавраил -вестител на божествените откровения и началник на духовете, които помагат на човеците
  3. Рафаил -властва над мислите на хората и техен изцелител
  4. Уриил - властва над небесните светилници и е пазител на рая
  5. Иеремил - отговаря за възкресението на мъртвите
  6. Салафил - той отговаря за душите на хората и наблюдава грешниците
  7. Рагуил- архангел на правосъдието и справедливостта
Вероятно седемте архангела от „Книгата на Енох" съотвестват на седемте добри духове от зороастрийския пантеон и седемте планетни духове при вавилонците. Според юдаизма, всеки ангел е свързан с една от планетите. Седемте Архангели са началници на десетки хиляди ангели, според християнската традиция и се наричат архистратизи.
Седем ангели също са споменати в Книгата на Товита :
„Аз съм Рафаил, един от седемте ангели ,които възнасят молитвите на светиите и възлизат пред славата на Светия" (12:15)
И в Апокалипсиса :„Това е тайната на седемте звезди, които ти видя в десницата Ми, и на седемте златни светилници: седемте звезди са ангелите на седемте църкви; и седемте светилникащо видя, са седемте църкви" (1:20)

Учението за събора на седемте архангели с вече конкретни имена: Михаил, Гавраил, Рафаил, Уриил, Селафил, Иеухудил и Вархаиил се появява през 15 век по описание на францисканският монах Амадео Мендес де Силва, който твърдял че ги е получил при откровение. В средата на 15 век вече е бил оформен култът към седемте архангели в Католическата църква и даже има построени църкви в Рим и Неапол, които им са посветени. До края на 17 в Православната църква това учение не съществува. Учението е въведено от Свети Дмитрий Ростовски. В самата Католическа църква това учение е било отхвърлено и са започнали да почитат само три архангела: Михаил, Гавраил и Рафаил, т.е това което е постановил Римския събор от 745 година при папа Захарий - само, което се споменава в каноничните книги на Библията. Решението на Римския събор е следното:

„Но ние, както ни се преподава учението на апостолското служение и ни се дава Божествена власт, ние не знаем повече от имената на трите ангела, които са: Михаил, Гавраил и Рафаил: тайната на битието, имената на ангелите и демоните щяха да ни се  открият"

Имената на Вархаиил и Иегудил не се срещат в Свещеното Писание, тези имена присъстват само във видението на Амедео Португалски.

Името Вархаиил се среща в апокрифа на иудеите „Книга на Небесните дворци" (писана между 2 век - 9век ) - 14 и 17 глава „Вархаиил, който управлява мълниите", но Иехудиил не се среща въобще никъде, освен само в откровението на монаха Амедео.

Според Библията, Михаил е архангел, Гавраил е архангел, Рафаил е ангел. Според „Трета книга Ездра", Уриил е ангел (не е архангел или херувим, или серафим), а Иеремиил - архангел.
Арахангел Михаил. Значението на името му е „Кой е като Бог". Той е един от най-уважаваните и почитани библейски герои. Неговото име се споменава няколко пъти в края на Книгата на пророк Данаил:

„Но князът на персийското  царство ми противостоеше двадесет и един дни ; но ето, Михаил,  един от главните князе, дойде да ми помогне, а аз останах там с персийските царе" ( Дан.10:13)
„Но аз ще ви обадя какво е начертано в истинското писание; и няма никои, които би ме поддържал в това, освен Михаил, вашият княз" (Дан. 10:21)

И също в пророчеството за Страшния съд и ролята в него на Архангел Михаил:
 И в онова време ще се подигне Михаил, велик княз, който брани синовете на твоя народ; и ще стане време тежко, каквото не е имало, откак съществуват люде до днес; но ще се спасят в това време от твоя народ всички, които бъдат намерени, че са записани в книгата" (Дан.12:1)

В християнската традиция също така се идентифицират появи на Архангел Михаил в следните моменти, като не се споменава пряко името му:

При явяването на ангел пред Валаам : "И разпали се Божият гняв, задето той тръгна, и застана Ангел Господен на пътя, за да попречи. Той яздеще ослицата си, и с него бяха двама негови слуги" (Числа 22:22)
При появата пред Иисус Навин: "Когато Иисус се намираше близо до Йерихон, погледна и видя, и ето, пред него стои човек с гол меч в ръка. Иисус се приближи до него и му каза: наш ли си, или от нашите неприятели? Той отговори: не, аз съм вожд на войнството Господне, сега дойдох (тук). Иисус падна ничком на земята, поклони се и му каза: какво ще заповяда господарят на своя роб? Вождът на войнството Господне каза Иисусу: събуй обущата от нозете си, понеже мястото, на което стоиш, е свето. Иисус тъй направи" (Нав:5:13-15)
При унищожението на 185 000 войници на асирийския цар Сенахарим: "И се случи през нея нощ: Ангел Господен отиде и порази в асирийския стан сто осемдесет и пет хиляди. На сутринта станаха, и ето - все мъртви тела" (4Цар. 19 :35)
Случката в пещта с тримата момци: "Тогава Навуходоносор рече: благословен Бог Седрахов, Мисахов и Авденагов, който проводи Своя Ангел и избави рабите Си, които се Нему надяваха и не послушаха царската повеля и предадоха телата си (на огън ), за да не служат и да не се покланят на друг Бог , освен на своя Бог!" ( Дан.3:95)

Архангел Михаил се изобразява как тъпче с краката си Луцифер и държи в лявата си ръка клонка от зелена палма, а в дясната си ръка копие, на което има бяло знаме с червен кръст в знак на победата си над дявола. Празникът му се чества в Православната църква на 8 ноември, а в католическата на 8 май и 29 септември.
Името на Архангел Гавраиил означава Сила Божия. В Библията се назовава като ангел, но в преданието на християнската църква той е архангел - един от висшите ангели. Във Вехтия и Новия Завет той е вестител на радостните известия. Когато свещеникът Захарий се връща от храма, след жертвоприношението, на него му е известено за раждането на Свети Йоан Кръстител. Той занася вестта за раждането на Иисус Христос на Света Богородица в Назарет. Счита се, че той е ангел закрилник на богоизбрания народ. Според Корана Мохамед е получил от него своето откровение. На иконите се изобразява със свещ и огледало от яспис, което символизира, че пътищата на Бог са неясни до едно време, но се изясняват, когато започнем да изучаваме словото Божие и започнем да слушаме гласа на съвестта  си.

За него се говори в Книгата на пророк Данаил: "И чух изсред Улай човешки глас, който извика и рече: „Гавраииле, обясни му това видение“(Дан.8:16)
„Докле продължавах с молитвата, мъж Гавраиил, когото бях видял по-преди във видение, като прелетя бързо, допря се по време на вечерната жертва" (Дан.9:21)
В Евангелието на апостол Лука: „Ангелът му отговори и рече: аз съм Гавраиил, който предстои пред Бога, и съм пратен да говоря с тебе и да ти благовестя това" (Лука 1:19) 
„А на шестия месец бе изпратен от Бога Ангел Гавраиил в галилейския град на име Назарет" (1:26)

Името на Архангел Рафаил означава „Лекарят на Господ “ За него се споменава в книгата Товита: „Биде чута молитвата на тия двамата пред славата на великия Бог, и биде пратен Рафаил да изцери и двамата" (Тов.3:16)
„Когато се молеше ти и снаха ти Сара, аз възнасях вашата молитва пред Светия, и кога ти погребваше мъртвия, аз също бях с тебе. И когато ти не се полени да станеш и да оставиш обеда си, за да идеш да прибереш мъртвия, твоята благотворителност се не укри от мене: аз бях с тебе. Аз съм Рафаил един от седемте свети Ангели, които възнасят молитвите на светиите и възлизат пред славата на Светия" (12:12-15)
Според иудейските вярвания Рафаил е излекувал болката, която изпитвал Авраам след като е бил обрязан. В исляма се смята, че Рафаил е този, който ще възвести Деня на Страшния съд. Той е изобразяван като държащ съд от алабастър в лявата си ръка, пълна с лекарство, а в дясната си ръка птиче перо, което служи за помазване на раните.Архангел Вархаиил, неговото име означава „Благословение Господне", никъде в Библията не се споменава, само във видението на Амедео Португалски. Той се изобразява в одежди с бели рози. Белите рози са символ на благословението на Бога.

Салатиил е архангелът ,които се моли за всички нас, името му означава „Молитва към Бога". Той се споменава в апокрифната Трета книга на Ездра : „И на втората нощ дойде при мен Салатиил, народният вожд, и ме попита: „де си бил, и защо лицето ти е печално?“  

Арахангел Йехудил, името му означава "Слава Божия". Той е известен само от видението на Амедео от Португалия, в каноничните текстове не се споменава за него. Той се изобразява на иконите с камшик в лявата ръка с три черни въжета с възли в края, които служат за наказание на мързеливите, а в дясната си ръка със златна корона, която е награда за благочестивите хора.

Архангел Уриил, неговото име означава „Светлината на Бог, или Бог е светлина“. Според Третата Книга на Ездра, архангел Уриил е отгледан от Бог, като пазител на рая след изгонването на Адам и Ева от там. Уриил е озаряващият пътя на хората. Той се изобразява държащ в дясната си ръка гол меч и мълния.  Той се споменава в Третата Книга на  Ездра „Пък аз постих седем дена, стенейки и плачейки, както ми бе заповядал ангел Уриил“ (Езд.5:20)
„Тогава ми отговори пратеният при мене Ангел ,чието име е Уриил“ (Езд.4:1)


Архангел Иеремил е „Височината на Бога“. Той се споменава само в Трета книга на Ездра „На това ми отговори архангел Йеремил: „когато се изпълни броят на семената във вас, защото Всевишният с теглилка е претеглил тоя век“

Той е изпратен от Бог на човек, да му помогне да се издигне и по-бързо да намери Бог. Изобразява се в дясната ръка със свещ.

2 коментара:

Анонимен каза...

Здравейте,

Откъде са образите на Архангелите. Разпознах само от Рилския манастир на Архангел Михаил.
Другите къде могат да се видят на живо.

Поздрави
Е.Д.

Porthos (arbiter elegantiarum) каза...

На живо не желая да ги виждам сам, не го и пожелавам никому.