05 ноември 2016

Събор на Свети Архангел Михаил и другите безплътни сили


автор Таня Мускетарката 

Тропар на Свети Архангел Михаил  и другите безплътни сили :
video
„Архистратизи на небесните войнства, молим   Ви  винаги ние,  недостойните, с вашите молитви да ни оградите под крилата на Вашата невеществена слава, съхраняващи нас прикланящи се и прилежно викащи: избавете ни от беди като чиноначалници на горните сили"

Архангел в християнската религия е една от най-високите степени в класификацията на ангелите. Според системата на свети Дионисий Ареопагит, това е осмата степен от всичките девет. В каноничните книги на Библията архангел е назован само Михаил, но според установената традиция на църквата, архангелите са няколко. В Православната църква се споменават осем на брой архангели: Михаил, Гавраил, Рафаил, Уриил, Селафил, Иехудил, Вархаиил, Иеремил. Също са споменавани като архангели - Сихаил, Задкиил, Самуел и Йофиил.

Празникът Събор на Архангел Михаил и другите безплътни сили се празнува на 8 ноември. Възникването му се свързва с решението на Събора в Лаодикия през 343 година. На него е отхвърлено почитанието на ангелите като творци и повелители 
на света и е утвърден начина на тяхното почитание, което е съхранено и до днешните времена. В 35 правило е залегнало това мнение:

„ Не се позволява на християните да напускат църквата Божия, да отиват да правят събрания и да призовават ангели (вместо Бога), нещо, което е отхвърлено. Затова, ако се окаже, че някой върши тайно идолослужение, нека бъде анатема, понеже е напуснал нашия Господ Иисуса Христа, Сина Божий и е минал в идолослужение"

Според апокрифа "Книгата на Енох" архангелите са седем:

  1. Михаил - главният архангел 
  2. Гавраил -вестител на божествените откровения и началник на духовете, които помагат на човеците
  3. Рафаил -властва над мислите на хората и техен изцелител
  4. Уриил - властва над небесните светилници и е пазител на рая
  5. Иеремил - отговаря за възкресението на мъртвите
  6. Салафил - той отговаря за душите на хората и наблюдава грешниците
  7. Рагуил- архангел на правосъдието и справедливостта
Вероятно седемте архангела от „Книгата на Енох" съотвестват на седемте добри духове от зороастрийския пантеон и седемте планетни духове при вавилонците. Според юдаизма, всеки ангел е свързан с една от планетите. Седемте Архангели са началници на десетки хиляди ангели, според християнската традиция и се наричат архистратизи.
Седем ангели също са споменати в Книгата на Товита :
„Аз съм Рафаил, един от седемте ангели ,които възнасят молитвите на светиите и възлизат пред славата на Светия" (12:15)
И в Апокалипсиса :„Това е тайната на седемте звезди, които ти видя в десницата Ми, и на седемте златни светилници: седемте звезди са ангелите на седемте църкви; и седемте светилникащо видя, са седемте църкви" (1:20)

Учението за събора на седемте архангели с вече конкретни имена: Михаил, Гавраил, Рафаил, Уриил, Селафил, Иеухудил и Вархаиил се появява през 15 век по описание на францисканският монах Амадео Мендес де Силва, който твърдял че ги е получил при откровение. В средата на 15 век вече е бил оформен култът към седемте архангели в Католическата църква и даже има построени църкви в Рим и Неапол, които им са посветени. До края на 17 в Православната църква това учение не съществува. Учението е въведено от Свети Дмитрий Ростовски. В самата Католическа църква това учение е било отхвърлено и са започнали да почитат само три архангела: Михаил, Гавраил и Рафаил, т.е това което е постановил Римския събор от 745 година при папа Захарий - само, което се споменава в каноничните книги на Библията. Решението на Римския събор е следното:

„Но ние, както ни се преподава учението на апостолското служение и ни се дава Божествена власт, ние не знаем повече от имената на трите ангела, които са: Михаил, Гавраил и Рафаил: тайната на битието, имената на ангелите и демоните щяха да ни се  открият"

Имената на Вархаиил и Иегудил не се срещат в Свещеното Писание, тези имена присъстват само във видението на Амедео Португалски.

Името Вархаиил се среща в апокрифа на иудеите „Книга на Небесните дворци" (писана между 2 век - 9век ) - 14 и 17 глава „Вархаиил, който управлява мълниите", но Иехудиил не се среща въобще никъде, освен само в откровението на монаха Амедео.

Според Библията, Михаил е архангел, Гавраил е архангел, Рафаил е ангел. Според „Трета книга Ездра", Уриил е ангел (не е архангел или херувим, или серафим), а Иеремиил - архангел.
Арахангел Михаил. Значението на името му е „Кой е като Бог". Той е един от най-уважаваните и почитани библейски герои. Неговото име се споменава няколко пъти в края на Книгата на пророк Данаил:

„Но князът на персийското  царство ми противостоеше двадесет и един дни ; но ето, Михаил,  един от главните князе, дойде да ми помогне, а аз останах там с персийските царе" ( Дан.10:13)
„Но аз ще ви обадя какво е начертано в истинското писание; и няма никои, които би ме поддържал в това, освен Михаил, вашият княз" (Дан. 10:21)

И също в пророчеството за Страшния съд и ролята в него на Архангел Михаил:
 И в онова време ще се подигне Михаил, велик княз, който брани синовете на твоя народ; и ще стане време тежко, каквото не е имало, откак съществуват люде до днес; но ще се спасят в това време от твоя народ всички, които бъдат намерени, че са записани в книгата" (Дан.12:1)

В християнската традиция също така се идентифицират появи на Архангел Михаил в следните моменти, като не се споменава пряко името му:

При явяването на ангел пред Валаам : "И разпали се Божият гняв, задето той тръгна, и застана Ангел Господен на пътя, за да попречи. Той яздеще ослицата си, и с него бяха двама негови слуги" (Числа 22:22)
При появата пред Иисус Навин: "Когато Иисус се намираше близо до Йерихон, погледна и видя, и ето, пред него стои човек с гол меч в ръка. Иисус се приближи до него и му каза: наш ли си, или от нашите неприятели? Той отговори: не, аз съм вожд на войнството Господне, сега дойдох (тук). Иисус падна ничком на земята, поклони се и му каза: какво ще заповяда господарят на своя роб? Вождът на войнството Господне каза Иисусу: събуй обущата от нозете си, понеже мястото, на което стоиш, е свето. Иисус тъй направи" (Нав:5:13-15)
При унищожението на 185 000 войници на асирийския цар Сенахарим: "И се случи през нея нощ: Ангел Господен отиде и порази в асирийския стан сто осемдесет и пет хиляди. На сутринта станаха, и ето - все мъртви тела" (4Цар. 19 :35)
Случката в пещта с тримата момци: "Тогава Навуходоносор рече: благословен Бог Седрахов, Мисахов и Авденагов, който проводи Своя Ангел и избави рабите Си, които се Нему надяваха и не послушаха царската повеля и предадоха телата си (на огън ), за да не служат и да не се покланят на друг Бог , освен на своя Бог!" ( Дан.3:95)

Архангел Михаил се изобразява как тъпче с краката си Луцифер и държи в лявата си ръка клонка от зелена палма, а в дясната си ръка копие, на което има бяло знаме с червен кръст в знак на победата си над дявола. Празникът му се чества в Православната църква на 8 ноември, а в католическата на 8 май и 29 септември.
Името на Архангел Гавраиил означава Сила Божия. В Библията се назовава като ангел, но в преданието на християнската църква той е архангел - един от висшите ангели. Във Вехтия и Новия Завет той е вестител на радостните известия. Когато свещеникът Захарий се връща от храма, след жертвоприношението, на него му е известено за раждането на Свети Йоан Кръстител. Той занася вестта за раждането на Иисус Христос на Света Богородица в Назарет. Счита се, че той е ангел закрилник на богоизбрания народ. Според Корана Мохамед е получил от него своето откровение. На иконите се изобразява със свещ и огледало от яспис, което символизира, че пътищата на Бог са неясни до едно време, но се изясняват, когато започнем да изучаваме словото Божие и започнем да слушаме гласа на съвестта  си.

За него се говори в Книгата на пророк Данаил: "И чух изсред Улай човешки глас, който извика и рече: „Гавраииле, обясни му това видение“(Дан.8:16)
„Докле продължавах с молитвата, мъж Гавраиил, когото бях видял по-преди във видение, като прелетя бързо, допря се по време на вечерната жертва" (Дан.9:21)
В Евангелието на апостол Лука: „Ангелът му отговори и рече: аз съм Гавраиил, който предстои пред Бога, и съм пратен да говоря с тебе и да ти благовестя това" (Лука 1:19) 
„А на шестия месец бе изпратен от Бога Ангел Гавраиил в галилейския град на име Назарет" (1:26)

Името на Архангел Рафаил означава „Лекарят на Господ “ За него се споменава в книгата Товита: „Биде чута молитвата на тия двамата пред славата на великия Бог, и биде пратен Рафаил да изцери и двамата" (Тов.3:16)
„Когато се молеше ти и снаха ти Сара, аз възнасях вашата молитва пред Светия, и кога ти погребваше мъртвия, аз също бях с тебе. И когато ти не се полени да станеш и да оставиш обеда си, за да идеш да прибереш мъртвия, твоята благотворителност се не укри от мене: аз бях с тебе. Аз съм Рафаил един от седемте свети Ангели, които възнасят молитвите на светиите и възлизат пред славата на Светия" (12:12-15)
Според иудейските вярвания Рафаил е излекувал болката, която изпитвал Авраам след като е бил обрязан. В исляма се смята, че Рафаил е този, който ще възвести Деня на Страшния съд. Той е изобразяван като държащ съд от алабастър в лявата си ръка, пълна с лекарство, а в дясната си ръка птиче перо, което служи за помазване на раните.Архангел Вархаиил, неговото име означава „Благословение Господне", никъде в Библията не се споменава, само във видението на Амедео Португалски. Той се изобразява в одежди с бели рози. Белите рози са символ на благословението на Бога.

Салатиил е архангелът ,които се моли за всички нас, името му означава „Молитва към Бога". Той се споменава в апокрифната Трета книга на Ездра : „И на втората нощ дойде при мен Салатиил, народният вожд, и ме попита: „де си бил, и защо лицето ти е печално?“  

Арахангел Йехудил, името му означава "Слава Божия". Той е известен само от видението на Амедео от Португалия, в каноничните текстове не се споменава за него. Той се изобразява на иконите с камшик в лявата ръка с три черни въжета с възли в края, които служат за наказание на мързеливите, а в дясната си ръка със златна корона, която е награда за благочестивите хора.

Архангел Уриил, неговото име означава „Светлината на Бог, или Бог е светлина“. Според Третата Книга на Ездра, архангел Уриил е отгледан от Бог, като пазител на рая след изгонването на Адам и Ева от там. Уриил е озаряващият пътя на хората. Той се изобразява държащ в дясната си ръка гол меч и мълния.  Той се споменава в Третата Книга на  Ездра „Пък аз постих седем дена, стенейки и плачейки, както ми бе заповядал ангел Уриил“ (Езд.5:20)
„Тогава ми отговори пратеният при мене Ангел ,чието име е Уриил“ (Езд.4:1)


Архангел Иеремил е „Височината на Бога“. Той се споменава само в Трета книга на Ездра „На това ми отговори архангел Йеремил: „когато се изпълни броят на семената във вас, защото Всевишният с теглилка е претеглил тоя век“

Той е изпратен от Бог на човек, да му помогне да се издигне и по-бързо да намери Бог. Изобразява се в дясната ръка със свещ.

Няма коментари: