28 ноември 2016

Свети апостол Андрей Първозвани


автор Таня Илиева -Мускетарката 

Тропар на Свети апостол Андрей Първозвани :

Като първозван между апостолите и брат на върховния от тях, моли се Андрее, на Владиката Христа: да дарява мир на вселената, и на душите ни велика милост“.
Апостол Андрей, известен още като апостол Андрей Първозвани, е един от дванадесетте апостоли, ученици на Иисус Христос. Той се счита за втория от тях - неговият брат апостол Петър е първия. Свети апостол Андрей е роден във Витсаида в началото на 1 век.

Той е споменат за първи път в списъкът на апостолите в Евангелието на Матей „А имената на дванадесетте апостоли са тия: първият Симон, наричан Петър, и Андрей, негов брат, Иаков Заведеев и Йоан, негов брат, Филип и Вартоломей, Тома и Матей митар, Иаков Алфеев и Левей, наречен Тадей, Симон Канаит, и Иуда Искариот“ (Мат.10:2), също в Евангелието на Марк: „...и отреди на тия дванадесет: Симона, комуто даде име Петър; Иакова Заведеев и Йоана, брат на Иакова, на които даде име Воанергнес, сиреч ,синове на гръма; Андрея, Филипа, Вартоломея, Матея, Тома, Иаков Алфеев, Тадея, Симона Канаит и Иуда Искариотски" (Марк3:18), в Евангелието на Лука също се споменава: „Симона, когото нарече Петър, и брата му Андрея, Иакова и Йоана, Филипа и Вартоломея, Матея и Тома, Иаков Алфеев и Симона, наричан Зилот, Иуда Иаковов и Иуда Искариот, който стана предател (6:16 ), също и в Деянията на апостолите: "И като дойдоха ,възлязоха в горницата, дето пребиваваха, Петър и Иаков, Йоан и Андрей, Филип и Тома, Вартоломей и Матей, Иаков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда Иаковов" (Деян 1:13)

Андрей е бил роден брат на апостол Петър, и двамата са били рибари. Апостол Андрей е станал първи, който е бил назован като ученик на Христос, и затова той получава прозвището Първозвани.

Според Евангелието на Матей и от Марко, двамата братя Андрей и Петър са упражнявали занятието си близо до Галилейскато езеро, също срещаме и в Евангелието на Йоан описание на занятето му. Също така се отбелязва, че апостол Андрей е първо е бил ученик на Свети Йоан Кръстител.

Също се споменава за един апокрифен текст наречен Деянието на Андрей. За този текст се знае много малко, като и за забраненото евангелие на Андрей, забранено от папа Геласий Първи.

Вече споменах, апостол Андрей е роден във Витсаида, баща му се е казвал Йона. Когато е бил вече израстнал, двамата с Петър се преместват в Капернаум, продължавайки да се занимават с риболов.

В младежките си години Андрей решава да се посвети в служба на Бог. За да съхрани целомъдрието си, той е отказал да встъпи в брак. Разбрал за това, че близо до река Йордан има пророк, който проповядва за идването на Месия и призовава за покаяние, Андрей е изоставил всичко и се присъединил към учениците на учителя Йоан Кръстител.

В разказите на евангелистите Матей и Йоан се разказва по различен начин за срещата на Андрей с Иисус Христос. В Евангелието на Йоан се разказва за тази среща, че е станала, когато Йоан Предтеча е изрекъл думите „Ето Агнеца Божий“ и чул Андрей заедно с другите ученици името на този на който името не може да се преведе, изоставил Кръстителя и последвал Иисус Христос. След което Андрей намерил брат си Петър и го довел него. При Матей се разказва, че Иисус Христос е срещнал двамата братя - Андрей и Петър покрай брега на Генисаретското езеро, където братята ловели риба, хвърляйки мрежите си във водата. Иисус се обърнал към тях двамата с думите "Елате с мене и ще ви направя ловци на човеци". Те го последвали и оставили мрежите си. Писанието много рядко говори за апостол Андрей, но неговото жизнеописание говори само за себе си. В Евангелието на Йоан се говори за чудото с преумножаването на хлябовете и рибите и там се появява Андрей. Той също взима участие в случката, когато елини търсят Спасителя. След това срещаме апостол Андрей на Елеонския хълм, когато Христос открива пред четирима от своите ученици съдбата на света.

Свети Андрей Първозвани е бил призван да бъде един от първите ученици и апостоли на Иисус Христос. До последните земни дни той е следвал Месията. След кръстната смърт на Христос и неговото възкресение, на които събития апостол Андрей е станал свидетел. 

Той също е участвал и в чудото на низхождането на Светия Дух на Петдесетница. И той, като другите апостоли, получил даровете на Светия Дух, т. е .дарът да говори чуждите езици и да лекува.

Дванадесетте ученици на Иисус Христос си разделили между себе си страните, където да проповядват и да обръщат езичниците към християнството. На апостол Андрей му се паднали по жребий земите  на Витиния и Пропонтида заедно с градовете на Халкидон и Византия, и земята на Тракия и Македония, и по река Дунав и Черно море, земите на Скития и Тесалия, Гърция и Ахаия, град Аминс, Трапезунд, Ираклия и Амастрида. Свети апостол Андрей обикалял градовете и страните и проповядвал Евангелието на езичниците. Първо той посетил бреговете на  Черно море, които в тези времена се е казвало Ексвински понт.

Почти навсякъде, където отивал апостол Андрей, властите го посрещали с жестоки гонения, които той приемал със смирение. Него го крепяла вярата в учението на Христос. Най-много трудности той срещнал в Синоп, където езичниците го подложили на много изпитания. Той продължил своя проповеднически път към Неокесария и Самосат, през страната на аланите, абаските и зигите. При зигите отначало не бил добре приет, даже те искали да го убият, но впечатлени от кротостта му и подвижническия му живот, те се отказали от тези си намерения. От  царството на Босфора той отишъл в тракийския град Византия. Там той проповядвал учението на Христос и основал църква, там и ръкополага апостол Стахий, един от 70 апостоли, който апостол Павел споменава в Посланието към Римляните.

Евсевий Кесарийски пише, позовавайки се на съчинението на Ориген, за служението на апостол Андрей в Скития. Само че, църковните историци не са убедени в истинността в твърденията на Ориген по този въпрос.

Пречупеният кръст, на които апостол Андрей е приел смъртта си, до наши времена се нарича Андреевски кръст. За място на разпъването му се счита Патра през 1 век на 30 ноември.

Константинополските патриарси се считат за правоприемници на апостол Андрей.
Кръстът, на който е разпънат Свети апостол Андрей 

Този кръст се съхранява в град Патра в катедралния храм "Свети апостол Андрей".  

Сандалите на свети апостол Андрей 
Мястото на съхранение на главата на Свети апостол Андрей в Патра 
Главата на Свети апостол Андрей Първозвани 

Няма коментари: