23 юни 2016

Въпросът за поста беше разгледан на Събора вчера


източник: гръцката информ. агенция "Ромфеа" - ТУК
превод от гръцки "по телефона" - Алексей Стамболов

През третия работен ден на събора, предстоятелите и архиериите са отбелязали факта, че в страни от "третия свят", като тези в Африка, където липсват основни храни и са налице изключително тежки климатични условия, както е и в страните в крайния Север, ще трябва на местно ниво конкретните Църкви да регулират и уреждат въпросите с поста.

Думата са взели Александрийският Патриарх Теодор Втори, Архиепископът на Полша Сава, Албанският Архиепископ Анастасий и епископът на Руанда, които споделили опита си в мисионерското дело там в този контекст... Участвал е в дебата и Румънският Патриарх Данаил, излагайки богословската си позиция по темата. Думата също е взел и митрополитът на Хикоската митрополия, в която е обособен манастирът Кико - Никофор от Кипърската Църква, настоявайки да се вземат най-сетне ясни и категорични решения затова кои пости са задължителни и кои могат да се спазват (или нарушават) по желание, както и да се вземе съответното съборно решение и за евхаристийния (предпричастен) пост.

Вселенският Патриарх Вартоломей се е съгласил с предложението на Хикоския митрополит, но органът на събора решил да не променя в крайна сметка съответните текстове в предсъборните документи за "Поста и неговото значение днес".

Думата е поискал от страна на Света Гора игуменът на манастира "Ставроникита" архимандрит Тихон, но съгласно приетия правилник на събора, той, в качеството си на съветник и консултант, не е имал право на изказване. Тогава е взел думата Лимасолският митрополит Атанасий от Кипърската Църква, познаващ отлично светогорската практика по въпроса и изяснил как се решава той на Атон. Веднага след това Вселенският патр. Вартоломей проявил своеобразна находчивост, желаейки да не бъде лишен от изказване игумена архим. Тихон, заради буквата на правилника и му дал думата, след като съборното заседание приключило, преди да се разотидат участниците и Тихон разказал за практиката и позицията по темата на Света Гора. 

Според "Ромфеа" и техните източници, фактът, че Вселенския Патриарх е намерил начин да даде трибуна на Атонци, е удовлетворил видимо представителите на всички Поместни Църкви, така е коментирал пред "Рофеа" един от архиереите, участващи в събора.  

Аудио-запис от превода на Алексей:

Няма коментари: