01 декември 2016

Ново откритие на пловдивските археолози


автор Таня Илиева-Мускетарката 


Тит Флавий Котис се е казвал първият управител на Филипополис, след като града е станал метрополия на Източната Римска провинция Тракия в рамките на Римската империя, а това е станало факт 40 години по-рано от досега предполаганото. 

Тит Флавий Котис е бил почти всичко за града - той е заемал всичките важни постове в града през 1 век след Христа - той е бил три пъти градоначалник, върховен жрец и представител на съдебната власт на империята .

За неговото име и съществуване ние научаваме от разчетения надпис в основата на стълбище в Античния театър. Заслугата за това е на двамата археолози Мая Мартинова и Николай Шаранков, преподавател от Софийския университет.

надписът, който ни информира за  Тит Флавий Котис

Надписът ни дава информация, че Античният театър е с поне няколко десетилетия по-стар от досегашната му датировка, а именно от 1 век след Христа. Предполагаше се, че може би е завършен по времето на император Траян, но сега може да се каже със сигурност, че построен по времето на император Домициан . В завършен вид той е побирал 7 000 души и освен мраморните седалки е имало и дървена конструкция.

Предполага се, че Тит Флавий е бил този, който е причината летописецът Лукиан да възкликне:
„Красотата блести  отдалеч" 
Когато Римската империя е превземала нови територии, е назначавала за управници обикновено представители на местната аристокрация, според Николай Шаранков. 

Няма коментари: